امروز :
سه شنبه - ۲۶ تیر - ۱۳۹۷
ساعت :

انجمن خوشنویسان شهریار shahriar caligraphy association logoوب سایت: http://www.khoshnevisanshahriar.ir

 

انجمن خوشنویسان شهریار

 

اعضای شورای شعبه شهریار
 
اعضای اصلی ..............................................................................

1- جلال علیزاده
2- کوروش کلهر
3- قادر غفاری
4- محمد ابراهیم خیریه

اعضای علی البدل ......................................................................

1- آمنه کوشکی
2- امید هامونی

بازرس شعبه .............................................................................
 
1- علیرضا بیگلری

سرپرست شعبه .......................................................................

محمد ابراهیم خیریه

 

مدرسین شعبه:

   

 

mohammad-ebrahim-khirieh

نام و نام خانوادگی :

 

محمد ابراهیم خیریه

 

مشاهده گالری آثار:

 

جهت مشاهده گاری آثار لطفاً کلیک نمائید.

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 korosh-kalhor

 

نام و نام خانوادگی :

 

کوروش کلهر

 

مشاهده گالری آثار:

 

جهت مشاهده گاری آثار لطفاً کلیک نمائید.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 jalal-alizadeh

 

نام و نام خانوادگی :

 

جلال علیزاده ثمرین

 

مشاهده گالری آثار:

 

جهت مشاهده گاری آثار لطفاً کلیک نمائید.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

no-image

 

نام و نام خانوادگی :

 

قادر غفاری (خط شکسته)

 

مشاهده گالری آثار:

 

جهت مشاهده گاری آثار لطفاً کلیک نمائید.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

no-image

 

 

نام و نام خانوادگی :

 

محمد سلیمانی

 

مشاهده گالری آثار:

 

جهت مشاهده گاری آثار لطفاً کلیک نمائید.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

no-image

 

نام و نام خانوادگی :

 

عادله مومنی

 

مشاهده گالری آثار:

 

جهت مشاهده گاری آثار کلیک نمائید.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

اکبر جباری

 

 

نام و نام خانوادگی :

 

اکبر جباری

 

مشاهده گالری آثار:

 

جهت مشاهده گاری آثار کلیک نمائید.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

داور پروین

 

 

نام و نام خانوادگی :

 

داور پروین

 

مشاهده گالری آثار:

 

جهت مشاهده گاری آثار کلیک نمائید.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

no-image

 

نام و نام خانوادگی :

 

شهباز عبادی

 

مشاهده گالری آثار:

 

جهت مشاهده گاری آثار کلیک نمائید.