امروز :
سه شنبه - ۲۶ تیر - ۱۳۹۷
ساعت :

فرهنگسرای استاد شهریار همایش آشنایی با ضمیر ناخودآگاه انسان و با عنوان " آشتی با غول درون " را در مورخه 92/6/21 برگزار کرد . سخنران این همایش استاد اکبر جباری « دارنده مدرک کارشناسی روانشناسی بالینی و همچنین مدرک EMDR  از فرانسه » بود . محوریت همایش پرداختن به موضوعاتی از قبیل موارد ذیل بود :
به چه دلیل با تمام تلاش و اراده نمی توانم به اهداف منطقی خود برسم ؟
دلیل اینکه تربیت فرزندان یک معظل تبدیل شده چیست ؟
دلیل عدم موفقیت مالی و شکست های پی در  پی چیست ؟
چرا اعتیاد و دلیل مقاوت آن در برابر درمان های موجود چیست ؟
ریشه ی اصلی چاقی چیست ؟
و ...